مطالب اسباب بازی مناسب برای کودکم


 انتخاب اسباب بازی مناسب و بی خطر برای کودکم

انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودکان یکی از مهم ترین اقداماتی است که توسط والدین آن ها صورت می گیرد. چرا که کودکان در این سن در مرحله بسیار حساسی از دوران رشد و تکامل هستند.

در طی این سنین، کودکان شروع به راه رفتن و صحبت کردن می کنند و پیوسته در حال کشف دنیای اطراف خود هستند. کاوش در مورد مرزهای تعیین شده توسط قوانین و محدودیت های جسمی و رشدی او، بخش عمده ای از زمان کودکان را اشغال می کند.
طبیعتا انتخاب محیط پیرامون کودکان با همه جزئیات آن از جمله اسباب بازی های آن ها، نقش پر رنگی در رشد و تکامل کودکان ایفا خواهد کرد. اما آن ها همچنین می توانند با خطراتی برای سلامت آن ها همراه باشند. کودکان زیر دو سال همواره در معرض خطر بلعیدن اشیای ریز و خفگی قرار دارند.
بنابر این ضروری است که والدین در هنگام بازی کودکان، اسباب بازی های آن ها را مورد بررسی قرار دهند. در این مقاله به بررسی ویژگی های کودکان زیر دو سال و نحوه انتخاب اسباب بازی مناسب برای آن ها خواهیم پرداخت.